1 ئاۋاز قوشقانلار
1271
99 ئىسىم 99 دۇئا - (11-قىسىم - دوكتور...
يوللانغان چېسلا: 2014-05-30
6 ئاۋاز قوشقانلار
1464
99 ئىسىم 99 دۇئا - (12-قىسىم - دوكتور...
يوللانغان چېسلا: 2014-05-04
3 ئاۋاز قوشقانلار
1129
99 ئىسىم 99 دۇئا - (10-قىسىم - دوكتور...
يوللانغان چېسلا: 2014-04-04
3 ئاۋاز قوشقانلار
1030
99 ئىسىم 99 دۇئا - (9-قىسىم - دوكتور ...
يوللانغان چېسلا: 2014-03-04
3 ئاۋاز قوشقانلار
1359
99 ئىسىم 99 دۇئا - (8-قىسىم - دوكتور ...
يوللانغان چېسلا: 2014-01-27
3 ئاۋاز قوشقانلار
1401
99 ئىسىم 99 دۇئا - (7-قىسىم - دوكتور ...
يوللانغان چېسلا: 2014-01-09
2 ئاۋاز قوشقانلار
1609
99 ئىسىم 99 دۇئا - (6-قىسىم - دوكتور ...
يوللانغان چېسلا: 2014-01-03
5 ئاۋاز قوشقانلار
1747
99 ئىسىم 99 دۇئا - (5-قىسىم - دوكتور ...
يوللانغان چېسلا: 2013-12-20
3 ئاۋاز قوشقانلار
1460
99 ئىسىم 99 دۇئا - (4-قىسىم - دوكتور ...
يوللانغان چېسلا: 2013-12-13
3 ئاۋاز قوشقانلار
2058
99 ئىسىم 99 دۇئا - (3-قىسىم - دوكتور...
يوللانغان چېسلا: 2013-12-06
7 ئاۋاز قوشقانلار
1935
99 ئىسىم 99 دۇئا - (2-قىسىم - دوكتور...
يوللانغان چېسلا: 2013-11-21
10 ئاۋاز قوشقانلار
2476
اللە - (99 ئىسىم 99 دۇئا - دوكتور سەن...
يوللانغان چېسلا: 2013-11-15
17 ئاۋاز قوشقانلار
3357
خەتمە قۇرئان دۇئاسىنىڭ ئۇيغۇرچە تەرجى...
يوللانغان چېسلا: 2013-08-19
34 ئاۋاز قوشقانلار
5375
ئىلتىجا - (شۇ مۇبارەك رامىزان ئايلىرى...
يوللانغان چېسلا: 2013-07-25
12 ئاۋاز قوشقانلار
2463
رامىزان دۇئاسى
يوللانغان چېسلا: 2013-07-10